Bắt khẩn cấp nghi can giết thiếu nữ 16 tuổi trong nhà nghỉ

Bắt khẩn cấp nghi can giết thiếu nữ 16 tuổi trong nhà nghỉ

'Phê keo', nam thanh niên giết bạn gái trong nhà trọ

'Phê keo', nam thanh niên giết bạn gái trong nhà trọ

Sát hại người tình nhí… sau khi 'hít keo' công nghiệp

Sát hại người tình nhí… sau khi 'hít keo' công nghiệp

9X sát hại bạn gái rồi tạo hiện trường giả

9X sát hại bạn gái rồi tạo hiện trường giả

Bắt khẩn cấp thanh niên đoạt mạng bạn gái rồi dựng hiện trường giả

Bắt khẩn cấp thanh niên đoạt mạng bạn gái rồi dựng hiện trường giả

Gã sửa bếp gas dạo giết thiếu nữ 16 tuổi, tạo hiện trường giả

Gã sửa bếp gas dạo giết thiếu nữ 16 tuổi, tạo hiện trường giả

Bắt khẩn cấp thanh niên giết người tình rồi tạo hiện trường giả

Bắt khẩn cấp thanh niên giết người tình rồi tạo hiện trường giả