Bộ Y tế: Hầu hết các phản ứng sau tiêm là sưng, nóng, tấy đỏ thông thường

Bộ Y tế: Hầu hết các phản ứng sau tiêm là sưng, nóng, tấy đỏ thông thường

6 tháng, 4.114 trường hợp phản ứng, 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

6 tháng, 4.114 trường hợp phản ứng, 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Cả nước ghi nhận 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Cả nước ghi nhận 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

27 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vắc xin mở rộng

27 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vắc xin mở rộng

2 trường hợp tử vong do tiêm vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng

2 trường hợp tử vong do tiêm vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng

Hơn 4.000 trường hợp gặp phản ứng sau tiêm chủng

Hơn 4.000 trường hợp gặp phản ứng sau tiêm chủng

Hơn 4.000 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng

Hơn 4.000 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng

4.144 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng

4.144 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng

Tỉ lệ tai biến sau tiêm chủng của Việt Nam thấp hơn tiêu chuẩn của WHO

Tỉ lệ tai biến sau tiêm chủng của Việt Nam thấp hơn tiêu chuẩn của WHO

Tự chữa bệnh bằng tỏi, người phụ nữ bị bỏng da đau đớn

Tự chữa bệnh bằng tỏi, người phụ nữ bị bỏng da đau đớn

Cách bôi bacitracin trị bệnh ngoài da

Cách bôi bacitracin trị bệnh ngoài da

Bộ Y tế thông tin về tình hình phản ứng sau tiêm chủng

Bộ Y tế thông tin về tình hình phản ứng sau tiêm chủng