Bình Dương: 4 cán bộ bị thương khi tiêu hủy pháo nổ

Bình Dương: 4 cán bộ bị thương khi tiêu hủy pháo nổ

Công an Bình Dương phủ nhận thông tin cán bộ tiêu hủy vật chứng dùng gạch đập pháo

Công an Bình Dương phủ nhận thông tin cán bộ tiêu hủy vật chứng dùng gạch đập pháo

Bình Dương: Tiêu hủy tang vật vụ án, 4 cán bộ bị thương

Bình Dương: Tiêu hủy tang vật vụ án, 4 cán bộ bị thương

Làm rõ vụ phát nổ ở trụ sở công an khiến 4 cán bộ nhập viện

Làm rõ vụ phát nổ ở trụ sở công an khiến 4 cán bộ nhập viện

Nổ khi tiêu hủy tang vật vụ án, 4 người bị thương

Nổ khi tiêu hủy tang vật vụ án, 4 người bị thương

Lấy gạch tiêu hủy pháo: 3 cán bộ thi hành án, 1 cảnh sát bị thương

Lấy gạch tiêu hủy pháo: 3 cán bộ thi hành án, 1 cảnh sát bị thương

4 cán bộ bị thương khi tiêu hủy pháo

4 cán bộ bị thương khi tiêu hủy pháo