Thuyền viên mất tích

Ngã xuống biển một thuyền viên mất tích

Ngã xuống biển một thuyền viên mất tích

Một thuyền viên mất tích khi đang đánh cá trên biển

Một thuyền viên mất tích khi đang đánh cá trên biển

Tìm kiếm một thuyền viên mất tích trong đêm khi đang đánh cá trên biển

Tìm kiếm một thuyền viên mất tích trong đêm khi đang đánh cá trên biển

Tìm kiếm ngư dân rơi xuống biển mất tích

Tìm kiếm ngư dân rơi xuống biển mất tích

Lão ngư 69 tuổi rơi xuống biển mất tích trong đêm

Lão ngư 69 tuổi rơi xuống biển mất tích trong đêm

Huy động tàu thuyền tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Huy động tàu thuyền tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Tích cực tìm kiếm thuyền viên 69 tuổi mất tích trong đêm

Tích cực tìm kiếm thuyền viên 69 tuổi mất tích trong đêm