Triển khai công tác bảo đảm chất lượng GDNN giai đoạn 2018-2020

Triển khai công tác bảo đảm chất lượng GDNN giai đoạn 2018-2020

Thí điểm đánh giá chất lượng trường cao đẳng theo tiêu chuẩn quốc tế

Thí điểm đánh giá chất lượng trường cao đẳng theo tiêu chuẩn quốc tế

Trường nghề đầu tiên đạt chuẩn kiểm định của Vương quốc Anh

Trường nghề đầu tiên đạt chuẩn kiểm định của Vương quốc Anh

Đào tạo nghề trong CMCN 4.0: Chuyển từ hướng cung sang hướng cầu

Đào tạo nghề trong CMCN 4.0: Chuyển từ hướng cung sang hướng cầu

Kỳ thi tay nghề TP Hà Nội năm 2018: Động lực nâng chất lượng đào tạo

Kỳ thi tay nghề TP Hà Nội năm 2018: Động lực nâng chất lượng đào tạo

176 thí sinh đạt giải kỳ thi tay nghề Thành phố năm 2018

176 thí sinh đạt giải kỳ thi tay nghề Thành phố năm 2018

Trường nghề Việt Nam được đánh giá theo tiêu chuẩn Anh

Trường nghề Việt Nam được đánh giá theo tiêu chuẩn Anh