Kiểm điểm hàng chục cán bộ tỉnh Kiên Giang vì sai phạm về đất đai

Kiểm điểm hàng chục cán bộ tỉnh Kiên Giang vì sai phạm về đất đai

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh này về việc xử lý những sai...
Hàng loạt lãnh đạo ở Kiên Giang bị kiểm điểm do sai phạm đất đai

Hàng loạt lãnh đạo ở Kiên Giang bị kiểm điểm do sai phạm đất đai

Vì sao ông Nguyễn Thanh Nghị cùng nhiều lãnh đạo Kiên Giang bị kiểm điểm?

Vì sao ông Nguyễn Thanh Nghị cùng nhiều lãnh đạo Kiên Giang bị kiểm điểm?

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cùng loạt lãnh đạo bị kiểm điểm vì sai phạm đất đai

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cùng loạt lãnh đạo bị kiểm điểm vì sai phạm đất đai

Vì sao nhiều lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm?

Vì sao nhiều lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm?

Nhiều lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm vì sai phạm đất đai

Nhiều lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm vì sai phạm đất đai

Vi phạm quản lý đất đai ở Kiên Giang: Nhiều lãnh đạo tỉnh xin 'rút kinh nghiệm'

Vi phạm quản lý đất đai ở Kiên Giang: Nhiều lãnh đạo tỉnh xin 'rút kinh nghiệm'

Vi phạm quản lý đất đai ở Kiên Giang: Nhiều lãnh đạo tỉnh xin 'rút kinh nghiệm'

Vi phạm quản lý đất đai ở Kiên Giang: Nhiều lãnh đạo tỉnh xin 'rút kinh nghiệm'

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được phê chuẩn làm Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được phê chuẩn làm Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình, tân Chủ tịch tỉnh Kiên Giang là ai?

Ông Đỗ Thanh Bình, tân Chủ tịch tỉnh Kiên Giang là ai?

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Kiên Giang có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Kiên Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Kiên Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Kiên Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Kiên Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Nhân sự lãnh đạo mới ở Kiên Giang

Nhân sự lãnh đạo mới ở Kiên Giang

Tân Chủ tịch tỉnh Kiên Giang là ai?

Tân Chủ tịch tỉnh Kiên Giang là ai?

Kiên Giang có tân chủ tịch UBND tỉnh

Kiên Giang có tân chủ tịch UBND tỉnh

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Phú Quốc: Đất đai lại phức tạp, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo 'nóng'

Phú Quốc: Đất đai lại phức tạp, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo 'nóng'

Phú Quốc tiếp tục tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

Phú Quốc tiếp tục tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

Khắc phục thẻ vàng IUU: Xử lý nghiêm việc khai thác hải sản trái phép

Khắc phục thẻ vàng IUU: Xử lý nghiêm việc khai thác hải sản trái phép

Kiên Giang: Kéo dài thời gian khai thác nghêu lụa thêm 1 tháng

Kiên Giang: Kéo dài thời gian khai thác nghêu lụa thêm 1 tháng

'Vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn trúng dự án 6.800 tỷ đồng ở Phú Quốc

'Vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn trúng dự án 6.800 tỷ đồng ở Phú Quốc

Chiếm gần 3.000m2 đất, Công ty CP Xe buýt Phú Quốc bị phạt 280 triệu đồng

Chiếm gần 3.000m2 đất, Công ty CP Xe buýt Phú Quốc bị phạt 280 triệu đồng

Doanh nghiệp ở Phú Quốc lấn chiếm đất công bị phạt 280 triệu đồng

Doanh nghiệp ở Phú Quốc lấn chiếm đất công bị phạt 280 triệu đồng

Chiếm gần 3.000m2 đất công, một công ty ở Phú Quốc bị phạt 280 triệu đồng

Chiếm gần 3.000m2 đất công, một công ty ở Phú Quốc bị phạt 280 triệu đồng

Nát tan đất rừng Phú Quốc: Có dấu hiệu thông đồng bên trong?

Nát tan đất rừng Phú Quốc: Có dấu hiệu thông đồng bên trong?

Kỷ niệm một năm chương trình 'Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển': Khơi dậy tinh thần yêu nước

Kỷ niệm một năm chương trình 'Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển': Khơi dậy tinh thần yêu nước

Thu hồi hơn 24,3 tỷ đồng nợ trong lĩnh vực khoáng sản ở Kiên Giang

Thu hồi hơn 24,3 tỷ đồng nợ trong lĩnh vực khoáng sản ở Kiên Giang

Thu hồi 43 dự án chậm tiến độ nhiều năm tại Phú Quốc

Thu hồi 43 dự án chậm tiến độ nhiều năm tại Phú Quốc

Thu hồi 43 dự án chậm tiến độ ở Phú Quốc

Thu hồi 43 dự án chậm tiến độ ở Phú Quốc

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang