Phạt phương tiện vi phạm giao thông qua camera phát huy hiệu quả tích cực

Phạt phương tiện vi phạm giao thông qua camera phát huy hiệu quả tích cực

Có thể khẳng định, việc áp dụng biện pháp phạt 'nguội' phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ qua hệ...