Vụ Thủ Thiêm: Chính quyền TP HCM đã thấy được trách nhiệm qua các nhiệm kỳ

Vụ Thủ Thiêm: Chính quyền TP HCM đã thấy được trách nhiệm qua các nhiệm kỳ

'Sẽ đưa những cá nhân sai phạm tại Dự án Thủ Thiêm ra trước pháp luật...'

'Sẽ đưa những cá nhân sai phạm tại Dự án Thủ Thiêm ra trước pháp luật...'

Người dân Thủ Thiêm: 'Không cần lời xin lỗi mà cần xử lý người sai phạm'

Người dân Thủ Thiêm: 'Không cần lời xin lỗi mà cần xử lý người sai phạm'

Cử tri đề nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Cử tri đề nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Người dân Thủ Thiêm nói lên niềm mong mỏi

Người dân Thủ Thiêm nói lên niềm mong mỏi

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp xúc cử tri quận 2

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp xúc cử tri quận 2

Cử tri kiến nghị Quốc hội cần có nghị quyết về vấn đề Thủ Thiêm

Cử tri kiến nghị Quốc hội cần có nghị quyết về vấn đề Thủ Thiêm