Bắt nghi can tạt axit khiến 2 người bị bỏng ở Thái Bình

Bắt nghi can tạt axit khiến 2 người bị bỏng ở Thái Bình

Thái Bình: Bắt nghi phạm tạt axit khiến 2 người đàn ông bỏng nặng

Thái Bình: Bắt nghi phạm tạt axit khiến 2 người đàn ông bỏng nặng

Tin mới vụ hai người bị tạt thẳng axit vào mặt

Tin mới vụ hai người bị tạt thẳng axit vào mặt

Đang giao nhận hàng, hai cụ ông bị U70 tạt axit

Đang giao nhận hàng, hai cụ ông bị U70 tạt axit

Hai người đàn ông bị tạt axit bỏng nặng ở Thái Bình

Hai người đàn ông bị tạt axit bỏng nặng ở Thái Bình

Bắt giữ nghi phạm tạt axit khiến 2 người đàn ông bị bỏng nặng ở Thái Bình

Bắt giữ nghi phạm tạt axit khiến 2 người đàn ông bị bỏng nặng ở Thái Bình

Thái Bình: Hai người đàn ông bỏng nặng vì bị tạt axit

Thái Bình: Hai người đàn ông bỏng nặng vì bị tạt axit