Những 'hiệp sĩ' cứu hộ trong đêm

Những 'hiệp sĩ' cứu hộ trong đêm

Biệt đội SOS Sài Gòn đa phần là những bạn trẻ 9X, không quản ngại đêm hôm, mưa gió, hễ có người gọi cứu hộ...