Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Trao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh

Trao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh

Họp mặt và trao giải báo chí nhân 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Họp mặt và trao giải báo chí nhân 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Đồng Nai đẩy mạnh phát triển Đảng trong công nhân

Đồng Nai đẩy mạnh phát triển Đảng trong công nhân

Đồng Nai quyết 'xử' doanh nghiệp nợ BHXH

Đồng Nai quyết 'xử' doanh nghiệp nợ BHXH

Đồng Nai lý giải việc bà Mỹ Thanh về công tác ở MTTQ tỉnh

Đồng Nai lý giải việc bà Mỹ Thanh về công tác ở MTTQ tỉnh

Sau kỉ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai

Sau kỉ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Sẽ xử lý hình sự các doanh nghiệp 'chây ì' nợ bảo hiểm xã hội

Đồng Nai: Sẽ xử lý hình sự các doanh nghiệp 'chây ì' nợ bảo hiểm xã hội

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được Đồng Nai phân công công tác mới

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được Đồng Nai phân công công tác mới

Điều động bà Phan Thị Mỹ Thanh công tác tại UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Điều động bà Phan Thị Mỹ Thanh công tác tại UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Sau kỷ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Sau kỷ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Đồng Nai: Chuyển công an xử lý hình sự 8 doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm

Đồng Nai: Chuyển công an xử lý hình sự 8 doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm

Đồng Nai: Chuyển công an xử lý hình sự 8 doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm

Đồng Nai: Chuyển công an xử lý hình sự 8 doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm

Đề nghị xử lý hình sự 8 doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng bảo hiểm

Đề nghị xử lý hình sự 8 doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng bảo hiểm

Sẽ xử lý hình sự doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Sẽ xử lý hình sự doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội