Kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới TP.HCM, Thừa Thiên - Huế, Điện Biên

Kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới TP.HCM, Thừa Thiên - Huế, Điện Biên

Các địa phương TP.HCM, Thừa Thiên - Huế và Điện Biên vừa đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự, theo đó điều...
Nhân sự mới tại TP.HCM

Nhân sự mới tại TP.HCM

Ông Phạm Văn Lũy làm Phó Chủ tịch huyện Bình Chánh

Ông Phạm Văn Lũy làm Phó Chủ tịch huyện Bình Chánh

Ông Phạm Văn Lũy làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Ông Phạm Văn Lũy làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Ông Đào Gia Vượng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Ông Đào Gia Vượng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Ông Đào Gia Vượng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Ông Đào Gia Vượng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh