Thủ tướng: Việc điều chỉnh giá điện là theo lộ trình phù hợp

Thủ tướng: Việc điều chỉnh giá điện là theo lộ trình phù hợp

Thủ tướng giải đáp kiến nghị 'nóng' của cử tri Hải Phòng

Thủ tướng giải đáp kiến nghị 'nóng' của cử tri Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời cử tri nhiều vấn đề 'nóng'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời cử tri nhiều vấn đề 'nóng'

Thủ tướng nhắc tới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về xây dựng Đảng

Thủ tướng nhắc tới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về xây dựng Đảng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy

Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Thủ tướng: Kiến nghị, nguyện vọng của cử tri là chính đáng, thẳng thắn, đầy trách nhiệm

Thủ tướng: Kiến nghị, nguyện vọng của cử tri là chính đáng, thẳng thắn, đầy trách nhiệm

Thủ tướng trả lời cử tri nhiều vấn đề 'nóng'

Thủ tướng trả lời cử tri nhiều vấn đề 'nóng'