Kỷ luật nhiều cán bộ trong vụ xác nhận hồ sơ cấp đất cho trẻ chưa sinh

Kỷ luật nhiều cán bộ trong vụ xác nhận hồ sơ cấp đất cho trẻ chưa sinh

Thanh Hóa: Chủ tịch, Bí thư xã cấp đất cho người chưa sinh bị kỷ luật

Thanh Hóa: Chủ tịch, Bí thư xã cấp đất cho người chưa sinh bị kỷ luật

Chủ tịch xã ký xác nhận cấp đất cho trẻ 1 tuổi và người chưa sinh

Chủ tịch xã ký xác nhận cấp đất cho trẻ 1 tuổi và người chưa sinh

Kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp xã vi phạm quản lý đất đai tại địa phương

Kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp xã vi phạm quản lý đất đai tại địa phương

Thanh Hóa: Kỷ luật Bí thư xã Quảng Hùng, Chủ tịch xã Quảng Đại

Thanh Hóa: Kỷ luật Bí thư xã Quảng Hùng, Chủ tịch xã Quảng Đại

Thanh Hóa: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND xã Quảng Đại

Thanh Hóa: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND xã Quảng Đại

Lạ lùng: Chưa sinh đã được cấp sổ đỏ

Lạ lùng: Chưa sinh đã được cấp sổ đỏ

Xã ký xác nhận cấp đất cho cả cháu bé mới 1 tuổi và chưa sinh

Xã ký xác nhận cấp đất cho cả cháu bé mới 1 tuổi và chưa sinh

Xác lập hồ sơ cấp sổ đỏ cho cả người chưa sinh

Xác lập hồ sơ cấp sổ đỏ cho cả người chưa sinh

Thanh Hóa: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm Bí Thư xã Quảng Hùng và Chủ tịch xã Quảng Đại

Thanh Hóa: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm Bí Thư xã Quảng Hùng và Chủ tịch xã Quảng Đại

Tiếp bài Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ nguồn gốc đất để trả lại quyền lợi cho người dân: Lập hồ sơ khống để bán đất nông nghiệp

Tiếp bài Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ nguồn gốc đất để trả lại quyền lợi cho người dân: Lập hồ sơ khống để bán đất nông nghiệp

Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ nguồn gốc đất để trả lại quyền lợi cho người dân

Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ nguồn gốc đất để trả lại quyền lợi cho người dân