Những vụ công chức ngang nhiên sát phạt ngay trong phòng làm việc

Những vụ công chức ngang nhiên sát phạt ngay trong phòng làm việc

Bí thư xã cùng 5 đồng phạm hầu tòa vì tội đánh bạc

Bí thư xã cùng 5 đồng phạm hầu tòa vì tội đánh bạc

Cái kết đắng cho 'quan xã' đánh bạc trong trụ sở

Cái kết đắng cho 'quan xã' đánh bạc trong trụ sở

Hải Dương: Đánh bạc tại trụ sở, dàn lãnh đạo xã lĩnh án

Hải Dương: Đánh bạc tại trụ sở, dàn lãnh đạo xã lĩnh án

Hải Dương: Bí thư, chủ tịch xã lĩnh án vì đánh bạc tại công sở

Hải Dương: Bí thư, chủ tịch xã lĩnh án vì đánh bạc tại công sở

Bí thư xã lĩnh án 7 tháng cải tạo không giam giữ vì đánh bạc tại phòng làm việc

Bí thư xã lĩnh án 7 tháng cải tạo không giam giữ vì đánh bạc tại phòng làm việc

Đánh bạc tại trụ sở UBND xã, hàng loạt cán bộ vướng vòng lao lý

Đánh bạc tại trụ sở UBND xã, hàng loạt cán bộ vướng vòng lao lý

Hải Dương: Bí thư, chủ tịch xã đánh bạc tại trụ sở không bị án tù giam

Hải Dương: Bí thư, chủ tịch xã đánh bạc tại trụ sở không bị án tù giam

Hải Dương: Chủ tịch huyện lên tiếng vụ cả bí thư, chủ tịch xã cùng... đánh bạc!

Hải Dương: Chủ tịch huyện lên tiếng vụ cả bí thư, chủ tịch xã cùng... đánh bạc!

Đánh bạc tại công sở - bài học về công tác giáo dục, quản lý cán bộ

Hải Dương: Khởi tố 6 cán bộ xã đánh bạc

Hải Dương: Khởi tố 6 cán bộ xã đánh bạc

Hải Dương: Khởi tố 6 cán bộ xã tham gia đánh bạc

Hải Dương: Khởi tố 6 cán bộ xã tham gia đánh bạc

Bí thư, chủ tịch xã cùng đánh bạc trong phòng làm việc

Bí thư, chủ tịch xã cùng đánh bạc trong phòng làm việc

Bí thư, chủ tịch xã bị khởi tố vì đánh bạc tại trụ sở

Bí thư, chủ tịch xã bị khởi tố vì đánh bạc tại trụ sở

Chủ tịch, bí thư xã 'sát phạt' nhau tại trụ sở làm việc

Chủ tịch, bí thư xã 'sát phạt' nhau tại trụ sở làm việc

Hải Dương: 6 cán bộ xã bị bắt trên chiếu bạc

Hải Dương: 6 cán bộ xã bị bắt trên chiếu bạc

Đánh bạc tại trụ sở làm việc, bí thư và chủ tịch xã bị bắt

Đánh bạc tại trụ sở làm việc, bí thư và chủ tịch xã bị bắt

Khởi tố bí thư, chủ tịch xã vì hành vi đánh bạc

Khởi tố bí thư, chủ tịch xã vì hành vi đánh bạc

6 lãnh đạo, cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở bị khởi tố

6 lãnh đạo, cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở bị khởi tố

Hải Dương: Khởi tố 6 cán bộ xã vì hành vi đánh bạc

Hải Dương: Khởi tố 6 cán bộ xã vì hành vi đánh bạc

Hải Dương: Khởi tố Bí thư, Chủ tịch xã đánh bạc ăn tiền

Hải Dương: Khởi tố Bí thư, Chủ tịch xã đánh bạc ăn tiền

Hải Dương: Bí thư, Chủ tịch xã đều bị bắt vì đánh bạc

Hải Dương: Bí thư, Chủ tịch xã đều bị bắt vì đánh bạc

Bí thư, Chủ tịch xã bị bắt quả tang đang đánh bạc tại trụ sở

Bí thư, Chủ tịch xã bị bắt quả tang đang đánh bạc tại trụ sở

Hải Dương: Bắt tại trận bí thư, chủ tịch xã đánh bạc

Hải Dương: Bắt tại trận bí thư, chủ tịch xã đánh bạc

Khởi tố 6 cán bộ xã đánh bạc trong phòng Bí thư xã

Khởi tố 6 cán bộ xã đánh bạc trong phòng Bí thư xã

Khởi tố bí thư, chủ tịch xã ở Hải Dương về hành vi đánh bạc

Khởi tố bí thư, chủ tịch xã ở Hải Dương về hành vi đánh bạc

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc bị khởi tố

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc bị khởi tố

Bí thư, Chủ tịch xã bị bắt vì đánh bạc ở cơ quan

Bí thư, Chủ tịch xã bị bắt vì đánh bạc ở cơ quan