Chủ động bảo đảm hậu cần kịp thời, an toàn mọi mặt

Chủ động bảo đảm hậu cần kịp thời, an toàn mọi mặt

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, năm...