Công đoàn CAND phát động hưởng ứng Tháng Công nhân

Công đoàn CAND phát động hưởng ứng Tháng Công nhân

Ngày 29/4, tại Hà Nội, BCH Công đoàn CAND tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động...
Phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

CSCĐ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo

CSCĐ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo

Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Ngời sáng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' với các liệt sỹ Công an nhân dân

Ngời sáng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' với các liệt sỹ Công an nhân dân

Trao kinh phí mua nhà ở xã hội tặng thân nhân các liệt sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm

Trao kinh phí mua nhà ở xã hội tặng thân nhân các liệt sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm

Trung Đoàn CSCĐ Đông Bắc ra quân huấn luyện, phát động thi đua năm 2020

Trung Đoàn CSCĐ Đông Bắc ra quân huấn luyện, phát động thi đua năm 2020

Không ngăn được nước mắt trong ngôi nhà người cán bộ hy sinh ở Đồng Tâm

Không ngăn được nước mắt trong ngôi nhà người cán bộ hy sinh ở Đồng Tâm

Lâm Đồng: Kiểm sát viên 'kiêm' Phó giám đốc công ty đòi nợ bị khiển trách

Lâm Đồng: Kiểm sát viên 'kiêm' Phó giám đốc công ty đòi nợ bị khiển trách

Tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê, một kiểm sát viên bị kỷ luật

Tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê, một kiểm sát viên bị kỷ luật

Kỷ luật một Kiểm sát viên tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê

Kỷ luật một Kiểm sát viên tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê

Kỷ luật kiểm sát viên tham gia điều hành công ty đòi nợ thuê

Kỷ luật kiểm sát viên tham gia điều hành công ty đòi nợ thuê