Tài sản 'không cánh mà bay', ôsin vừa thử việc 1 ngày cũng 'mất tích'

Tài sản 'không cánh mà bay', ôsin vừa thử việc 1 ngày cũng 'mất tích'

Người giúp việc 'biến mất' cùng đồng hồ Rolex chủ nhà

Người giúp việc 'biến mất' cùng đồng hồ Rolex chủ nhà

Điều tra nữ giúp việc nghi trộm đồ của gia chủ sau 1 ngày đi làm

Điều tra nữ giúp việc nghi trộm đồ của gia chủ sau 1 ngày đi làm

Nữ giúp việc 'biến mất' cùng đồng hồ Rolex và nhiều tài sản giá trị của gia chủ

Nữ giúp việc 'biến mất' cùng đồng hồ Rolex và nhiều tài sản giá trị của gia chủ

Dọn phòng ngủ, giúp việc lấy luôn tài sản của gia chủ

Dọn phòng ngủ, giúp việc lấy luôn tài sản của gia chủ

Mất đồng hồ Rolex cùng nhiều tài sản sau khi thuê nữ giúp việc được một ngày tại chung cư cao cấp

Mất đồng hồ Rolex cùng nhiều tài sản sau khi thuê nữ giúp việc được một ngày tại chung cư cao cấp

'Sạch' địa bàn, tạo diện mạo khang trang, trật tự tại các tuyến, khu vực giáp ranh

'Sạch' địa bàn, tạo diện mạo khang trang, trật tự tại các tuyến, khu vực giáp ranh