Phát hiện và xử lý 372 vụ vi phạm lâm luật

Phát hiện và xử lý 372 vụ vi phạm lâm luật

Để mất 144 cây gỗ rừng, 4 quân nhân bị khiển trách

Để mất 144 cây gỗ rừng, 4 quân nhân bị khiển trách

Vụ phá rừng ở huyện Chư Păh: kỷ luật chủ rừng

Vụ phá rừng ở huyện Chư Păh: kỷ luật chủ rừng

Thêm 4 quân nhân bị kỷ luật vì để lâm tặc khoét núi, phá rừng

Thêm 4 quân nhân bị kỷ luật vì để lâm tặc khoét núi, phá rừng

Vụ phá rừng tại Chư Pah: Khiển trách 4 quân nhân

Vụ phá rừng tại Chư Pah: Khiển trách 4 quân nhân

Kỷ luật 3 cán bộ kiểm lâm để mất rừng

Kỷ luật 3 cán bộ kiểm lâm để mất rừng

Gia Lai: Khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn ở rừng Chư Đăng Ya

Gia Lai: Khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn ở rừng Chư Đăng Ya

Kỷ luật hạt trưởng kiểm lâm vụ 'lâm tặc khoét núi phá rừng'

Kỷ luật hạt trưởng kiểm lâm vụ 'lâm tặc khoét núi phá rừng'

Để mất rừng, 3 cán bộ kiểm lâm ở Gia Lai bị kỷ luật khiển trách

Để mất rừng, 3 cán bộ kiểm lâm ở Gia Lai bị kỷ luật khiển trách