Vinhomes miễn nhiệm nữ Phó Tổng giám đốc thường trực sau 6 tháng bổ nhiệm

Vinhomes miễn nhiệm nữ Phó Tổng giám đốc thường trực sau 6 tháng bổ nhiệm

Theo quyết định vừa được công bố, bà Đào Thị Thiên Hương sẽ thôi chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần...
Vinhomes miễn nhiệm nữ Phó Tổng giám đốc thường trực sau 6 tháng bổ nhiệm

Vinhomes miễn nhiệm nữ Phó Tổng giám đốc thường trực sau 6 tháng bổ nhiệm

Phó Tổng giám đốc Vinhomes bị miễn nhiệm sau đúng 6 tháng nắm quyền

Phó Tổng giám đốc Vinhomes bị miễn nhiệm sau đúng 6 tháng nắm quyền

Vinhomes: Giám đốc tài chính Lê Thị Hải Yến được điều chuyển sang làm Kế toán trưởng

Vinhomes: Giám đốc tài chính Lê Thị Hải Yến được điều chuyển sang làm Kế toán trưởng

Vinhomes: Giám đốc tài chính Lê Thị Hải Yến được điều chuyển sang làm Kế toán trưởng

Vinhomes: Giám đốc tài chính Lê Thị Hải Yến được điều chuyển sang làm Kế toán trưởng

Vinhomes có Tổng giám đốc mới

Vinhomes có Tổng giám đốc mới

Chân dung tân Tổng giám đốc Vinhomes vừa được bổ nhiệm

Vinhomes thay tổng giám đốc chỉ sau 3 tháng

Vinhomes thay Tổng Giám đốc: ông Phạm Thiếu Hoa thay bà Lưu Thị Ánh Xuân

Ông Phạm Thiếu Hoa giữ chức Tổng giám đốc Vinhomes

Doanh nghiệp 24h: Tổng giám đốc Ecopark giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex