Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ làm mất gần 2.500ha rừng ra sao?

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ làm mất gần 2.500ha rừng ra sao?

Cán bộ quản lý rừng phòng hộ 'ăn đất' lãnh án 7 năm tù

Cán bộ quản lý rừng phòng hộ 'ăn đất' lãnh án 7 năm tù

12 cán bộ sai phạm trong quản lý đất đai, bảo vệ rừng lĩnh án

12 cán bộ sai phạm trong quản lý đất đai, bảo vệ rừng lĩnh án

Gần 200 tháng tù cho 12 cán bộ, nhân viên 'xâu xé' đất rừng

Gần 200 tháng tù cho 12 cán bộ, nhân viên 'xâu xé' đất rừng

Tuyên án 12 đối tượng sai phạm trong quản lý đất rừng ở Gia Lai

Tuyên án 12 đối tượng sai phạm trong quản lý đất rừng ở Gia Lai

Hoãn phiên xét xử vụ sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

Hoãn phiên xét xử vụ sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

12 cán bộ lãnh đạo, nhân viên 'xâu xé' đất rừng ra tòa

9 cán bộ biến đất rừng thành đất cá nhân

Vụ lấn chiếm đất rừng tại BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Gia Lai: Khởi tố thêm 1 nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Cấp đất rừng lấn chiếm ở Gia Lai, nữ cán bộ đất đai bị khởi tố