Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi mất tích trên sông

Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi mất tích trên sông

Vĩnh Long: Sà lan lật úp, bé gái 6 tuổi mất tích

Vĩnh Long: Sà lan lật úp, bé gái 6 tuổi mất tích

Chìm sà lan, bé gái 6 tuổi mất tích

Chìm sà lan, bé gái 6 tuổi mất tích

Vĩnh Long: Bé gái 6 tuổi mất tích sau vụ chìm sà lan

Vĩnh Long: Bé gái 6 tuổi mất tích sau vụ chìm sà lan

Vĩnh Long: Chìm sà lan chở gạch, bé gái 6 tuổi mất tích

Vĩnh Long: Chìm sà lan chở gạch, bé gái 6 tuổi mất tích

Chìm sà lan ở Vĩnh Long, một bé gái mất tích

Chìm sà lan ở Vĩnh Long, một bé gái mất tích

Sà lan chở gạch lật úp trên sông Cổ Chiên, bé gái 6 tuổi mất tích

Sà lan chở gạch lật úp trên sông Cổ Chiên, bé gái 6 tuổi mất tích

Chìm sà lan chở gạch, bé gái chuẩn bị vào lớp 1 mất tích

Chìm sà lan chở gạch, bé gái chuẩn bị vào lớp 1 mất tích

Sà lan lật úp trên sông, bé gái 6 tuổi mất tích

Sà lan lật úp trên sông, bé gái 6 tuổi mất tích

Nỗ lực tìm kiếm bé gái mất tích vụ chìm sà-lan chở gạch

Nỗ lực tìm kiếm bé gái mất tích vụ chìm sà-lan chở gạch