Rốt ráo xử lý phế liệu nhập khẩu tồn tại cảng

Rốt ráo xử lý phế liệu nhập khẩu tồn tại cảng

Metro Bến Thành - Suối Tiên vẫn 'khát' hơn 20 nghìn tỷ đồng

Metro Bến Thành - Suối Tiên vẫn 'khát' hơn 20 nghìn tỷ đồng

Kiên quyết bắt hãng tàu 'tự xử' phế liệu tồn đọng gây ô nhiễm

Kiên quyết bắt hãng tàu 'tự xử' phế liệu tồn đọng gây ô nhiễm

Mời 58 hãng tàu lên làm việc về phế liệu tồn đọng

Mời 58 hãng tàu lên làm việc về phế liệu tồn đọng

Nhiều hãng tàu liên quan đến hàng trăm container phế liệu tồn đọng

Nhiều hãng tàu liên quan đến hàng trăm container phế liệu tồn đọng

Hãng tàu thừa nhận không thể xuất trả rác thải

Hãng tàu thừa nhận không thể xuất trả rác thải

Sẽ không còn nhập khẩu ủy thác phế liệu

Sẽ không còn nhập khẩu ủy thác phế liệu

Cảng Cát Lái đã kết nối 'một cửa' với Tân Cảng Sài Gòn

Cảng Cát Lái đã kết nối 'một cửa' với Tân Cảng Sài Gòn

Phó giám đốc sở được bổ nhiệm 'thần tốc', lãnh đạo tỉnh nói gì?

Phó giám đốc sở được bổ nhiệm 'thần tốc', lãnh đạo tỉnh nói gì?

Truy tìm chủ nhân phế liệu tồn đọng

Truy tìm chủ nhân phế liệu tồn đọng

Doanh nghiệp từ chối nhận phế liệu, nguy cơ 'kẹt' cảng

Doanh nghiệp từ chối nhận phế liệu, nguy cơ 'kẹt' cảng

Doanh nghiệp từ chối nhận phế liệu, nguy cơ 'kẹt' cảng

Doanh nghiệp từ chối nhận phế liệu, nguy cơ 'kẹt' cảng

Kết nối kỹ thuật Hệ thống giám sát tự động tại cảng Cát Lái

Kết nối kỹ thuật Hệ thống giám sát tự động tại cảng Cát Lái

'Đau đầu' với hàng ngàn container phế liệu nhập khẩu vô chủ

'Đau đầu' với hàng ngàn container phế liệu nhập khẩu vô chủ

Dồn dập tìm chủ hơn 3.000 container phế liệu nhập khẩu

Dồn dập tìm chủ hơn 3.000 container phế liệu nhập khẩu

Tân cảng Sài Gòn kiến nghị đưa phế liệu tồn về cảng trống lưu giữ

Tân cảng Sài Gòn kiến nghị đưa phế liệu tồn về cảng trống lưu giữ

Buộc trách nhiệm hãng tàu khi xử lý phế liệu tồn đọng

Buộc trách nhiệm hãng tàu khi xử lý phế liệu tồn đọng