Dùng súng gây án

Thông tin bất ngờ về cụ bà 79 tuổi tàng trữ 153kg thuốc nổ, 2.300 kíp nổ

Thông tin bất ngờ về cụ bà 79 tuổi tàng trữ 153kg thuốc nổ, 2.300 kíp nổ

Khởi tố bị cáo 'U80' vì buôn 2.300 kíp nổ, 153 kg thuốc nổ

Khởi tố bị cáo 'U80' vì buôn 2.300 kíp nổ, 153 kg thuốc nổ

Cụ bà 79 tuổi buôn hơn 2.000 kíp nổ

Cụ bà 79 tuổi buôn hơn 2.000 kíp nổ

Cụ bà U80 tàng trữ, mua bán 2.300 kíp mìn và 153kg thuốc nổ

Cụ bà U80 tàng trữ, mua bán 2.300 kíp mìn và 153kg thuốc nổ

Khởi tố cụ bà U80 tàng trữ, mua bán 2.300 kíp mìn và 153kg thuốc nổ

Khởi tố cụ bà U80 tàng trữ, mua bán 2.300 kíp mìn và 153kg thuốc nổ

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 153 kg thuốc nổ, mìn

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 153 kg thuốc nổ, mìn

Cụ bà 79 tuổi tàng trữ 153kg thuốc nổ, 2.300 kíp nổ

Cụ bà 79 tuổi tàng trữ 153kg thuốc nổ, 2.300 kíp nổ

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng mua bán, tàng trữ thuốc nổ

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng mua bán, tàng trữ thuốc nổ