Rực rỡ đường hoa ven sông Tô Lịch

Rực rỡ đường hoa ven sông Tô Lịch

Vốn chịu định kiến về sự nhếch nhác và ô nhiễm môi trường đã lâu, khu vực ven sông Tô Lịch, đoạn thuộc địa...