Tư tưởng lớn trong ngôi nhà nhỏ

Tư tưởng lớn trong ngôi nhà nhỏ

Những ngày này, trong ngôi nhà nơi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ra và lớn lên ở thôn 3, xã Đông Mỹ rất...