Pháo lậu lại nóng dịp cuối năm

Pháo lậu lại nóng dịp cuối năm

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn pháo nổ, khi khám xét nhà 'con buôn'

Gần Tết pháo lậu lại 'nóng'

Gần Tết pháo lậu lại 'nóng'

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn pháo nhập lậu được cất giấu ở nhiều địa điểm

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn pháo nhập lậu được cất giấu ở nhiều địa điểm

Quảng Ninh thu giữ gần 1 tấn pháo nổ

Quảng Ninh thu giữ gần 1 tấn pháo nổ

Bất ngờ địa điểm giấu gần 1 tấn pháo

Bất ngờ địa điểm giấu gần 1 tấn pháo

Thu gần 1 tấn pháo nổ ở 3 nhà dân

Thu gần 1 tấn pháo nổ ở 3 nhà dân

Triệt phá đường dây buôn bán gần 1 tấn pháo nổ trái phép.

Triệt phá đường dây buôn bán gần 1 tấn pháo nổ trái phép.

Quảng Ninh: Triệt xóa đường dây buôn bán, tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ

Quảng Ninh: Triệt xóa đường dây buôn bán, tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ

Phát hiện, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ

Phát hiện, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ

Đường dây buôn bán gần 1 tấn pháo ở Quảng Ninh

Đường dây buôn bán gần 1 tấn pháo ở Quảng Ninh