Pháo lậu lại nóng dịp cuối năm

Pháo lậu lại nóng dịp cuối năm

Vào thời điểm cuối năm, việc mua bán, đốt pháo nổ, đặc biệt là pháo hoa càng tăng cao. Mặc dù, các lực...

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn pháo nổ, khi khám xét nhà 'con buôn'

Gần Tết pháo lậu lại 'nóng'

Gần Tết pháo lậu lại 'nóng'

Quảng Ninh thu giữ gần 1 tấn pháo nổ

Quảng Ninh thu giữ gần 1 tấn pháo nổ

Bất ngờ địa điểm giấu gần 1 tấn pháo

Bất ngờ địa điểm giấu gần 1 tấn pháo

Thu gần 1 tấn pháo nổ ở 3 nhà dân

Thu gần 1 tấn pháo nổ ở 3 nhà dân

Triệt phá đường dây buôn bán gần 1 tấn pháo nổ trái phép.

Triệt phá đường dây buôn bán gần 1 tấn pháo nổ trái phép.

Quảng Ninh: Triệt xóa đường dây buôn bán, tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ

Quảng Ninh: Triệt xóa đường dây buôn bán, tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ

Phát hiện, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ

Phát hiện, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ

Đường dây buôn bán gần 1 tấn pháo ở Quảng Ninh

Đường dây buôn bán gần 1 tấn pháo ở Quảng Ninh

Công an TX Đông Triều thu giữ gần 1 tấn pháo nổ

Công an TX Đông Triều thu giữ gần 1 tấn pháo nổ