Quản lý di tích phải bắt đầu từ nền tảng văn hóa

Quản lý di tích phải bắt đầu từ nền tảng văn hóa

Giải pháp nào cứu đình làng 300 tuổi đang... bị trùng tu?

Giải pháp nào cứu đình làng 300 tuổi đang... bị trùng tu?

Bỏ mặc trùng tu

Bỏ mặc trùng tu

Vi phạm trùng tu di sản tại đình Lương Xá: Cứu đình khi sự đã rồi

Vi phạm trùng tu di sản tại đình Lương Xá: Cứu đình khi sự đã rồi

Cứu đình Lương Xá cách nào cũng khó

Cứu đình Lương Xá cách nào cũng khó

Thiết kế lại đình Lương Xá vừa bị phá

Thiết kế lại đình Lương Xá vừa bị phá

Đau lòng nghĩ cách cứu ngôi đình 300 tuổi bị 'phù phép' thành 1 ngày tuổi

Đau lòng nghĩ cách cứu ngôi đình 300 tuổi bị 'phù phép' thành 1 ngày tuổi

Vụ phá đình 300 tuổi: Chấp nhận phương án đình bê tông?

Vụ phá đình 300 tuổi: Chấp nhận phương án đình bê tông?

Hé mở giải pháp cứu đình Lương Xá (Ứng Hòa)

Hé mở giải pháp cứu đình Lương Xá (Ứng Hòa)

Khắc phục đình Lương Xá ở Ứng Hòa: Tiếp tục xây mới hay lắp ghép?

Khắc phục đình Lương Xá ở Ứng Hòa: Tiếp tục xây mới hay lắp ghép?

Ngôi đình gỗ 300 tuổi bị 'bức tử' bằng bê tông hóa

Ngôi đình gỗ 300 tuổi bị 'bức tử' bằng bê tông hóa

Ngôi đình 300 năm tuổi bị xóa sổ

Ngôi đình 300 năm tuổi bị xóa sổ

Đình chỉ tu bổ di tích đình Lương Xá

Đình chỉ tu bổ di tích đình Lương Xá

Đình Lương Xá: 300 năm còn 1 ngày tuổi

Đình Lương Xá: 300 năm còn 1 ngày tuổi

Tu bổ 'bức tử' đình làng cổ 300 tuổi

Tu bổ 'bức tử' đình làng cổ 300 tuổi

Ai chịu trách nhiệm vụ xóa sổ ngôi đình 300 tuổi?

Ai chịu trách nhiệm vụ xóa sổ ngôi đình 300 tuổi?