Chủ tịch nước bổ nhiệm 39 Thẩm phán Cao cấp

Chủ tịch nước bổ nhiệm 39 Thẩm phán Cao cấp

Trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp TAND

Trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp TAND

Hoãn phiên tòa xét xử phó GĐ doanh nghiệp dọa giết chủ tịch Đà Nẵng

Hoãn phiên tòa xét xử phó GĐ doanh nghiệp dọa giết chủ tịch Đà Nẵng

Lý do hoãn xử người dọa giết chủ tịch Đà Nẵng

Lý do hoãn xử người dọa giết chủ tịch Đà Nẵng

Bất ngờ hoãn phiên tòa xét xử người dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Bất ngờ hoãn phiên tòa xét xử người dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Xét xử người nhắn tin đe dọa giết Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ

Xét xử người nhắn tin đe dọa giết Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ