Tranh biếm họa Phòng, chống tham nhũng

Tranh biếm họa Phòng, chống tham nhũng

Cụ ông 86 tuổi vẫn miệt mài với tranh biếm

Cụ ông 86 tuổi vẫn miệt mài với tranh biếm

Trưng bày tranh biếm họa 'Phòng chống tham nhũng'

Trưng bày tranh biếm họa 'Phòng chống tham nhũng'

Triển lãm tranh biếm họa về phòng, chống tham nhũng: Cười... ra nước mắt

Triển lãm tranh biếm họa về phòng, chống tham nhũng: Cười... ra nước mắt

Phòng, chống tham nhũng qua tranh biếm họa

Phòng, chống tham nhũng qua tranh biếm họa

Phát động Giải biếm họa Báo chí Việt Nam – Cúp Rồng Tre lần V

Phát động Giải biếm họa Báo chí Việt Nam – Cúp Rồng Tre lần V

Sức xuân của tranh biếm họa

Sức xuân của tranh biếm họa

Giải biếm họa cúp Rồng tre trở lại sau thời gian 'ngủ đông'

Giải biếm họa cúp Rồng tre trở lại sau thời gian 'ngủ đông'