Sau đối thoại với lãnh đạo huyện Phù Cát, giáo viên hợp đồng có thể khởi kiện

Sau đối thoại với lãnh đạo huyện Phù Cát, giáo viên hợp đồng có thể khởi kiện

Nhiều giáo viên hợp đồng không đồng tình, phản ứng với huyện Phù Cát

Nhiều giáo viên hợp đồng không đồng tình, phản ứng với huyện Phù Cát

Giáo viên hợp đồng huyện Phù Cát chuẩn bị kiện ông Nguyễn Tấn Hưng

Giáo viên hợp đồng huyện Phù Cát chuẩn bị kiện ông Nguyễn Tấn Hưng

Hàng trăm giáo viên hợp đồng huyện Phù Cát bức xúc vì bị dồn vào...ngõ cụt

Hàng trăm giáo viên hợp đồng huyện Phù Cát bức xúc vì bị dồn vào...ngõ cụt

Lão nông 'Lực khùng': 10 năm nữa, chất lượng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thế nào?

Lão nông 'Lực khùng': 10 năm nữa, chất lượng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thế nào?

Ông Lực 'cao tốc'

Ông Lực 'cao tốc'

Xô xát với người dân, phó bí thư xã bị kỷ luật cảnh cáo