Ghi nhớ máu xương đổ xuống vì Tổ quốc

Ghi nhớ máu xương đổ xuống vì Tổ quốc

Có lẽ không nơi đâu trên địa cầu, một dân tộc phải liên tục đương đầu với nhiều cuộc chiến tranh nối tiếp...