Cháy trường mầm non, hơn 100 học sinh khẩn trương sơ tán

Cháy trường mầm non, hơn 100 học sinh khẩn trương sơ tán

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy tại trường mầm non, hơn 100 học sinh khẩn trương sơ tán;...
Chui vào gầm xe đầu kéo, người phụ nữ tử vong thương tâm

Chui vào gầm xe đầu kéo, người phụ nữ tử vong thương tâm

Vợ chủ garage ở Hà Tĩnh bị xe đầu kéo vào sửa lùi cán tử vong

Vợ chủ garage ở Hà Tĩnh bị xe đầu kéo vào sửa lùi cán tử vong

Một tai nạn đau lòng làm vợ ông chủ gara ô tô tử vong

Một tai nạn đau lòng làm vợ ông chủ gara ô tô tử vong

Tài xế xe đầu kéo cài số lùi, vợ chủ gara tử vong dưới gầm

Tài xế xe đầu kéo cài số lùi, vợ chủ gara tử vong dưới gầm

Chui gầm xe đầu kéo lấy kích, vợ chủ gara bị cán tử vong

Chui gầm xe đầu kéo lấy kích, vợ chủ gara bị cán tử vong

Chui xuống gầm xe lấy kích, bà chủ ga ra ô tô bị cán tử vong

Chui xuống gầm xe lấy kích, bà chủ ga ra ô tô bị cán tử vong

Vợ chủ gara ô tô ở Hà Tĩnh thiệt mạng dưới gầm xe đầu kéo

Vợ chủ gara ô tô ở Hà Tĩnh thiệt mạng dưới gầm xe đầu kéo

Vợ chủ gara ô tô tử vong thương tâm khi chui vào gầm xe đầu kéo lấy kích

Vợ chủ gara ô tô tử vong thương tâm khi chui vào gầm xe đầu kéo lấy kích

Vợ chủ gara sửa chữa ô tô bị xe đầu kéo cán tử vong

Vợ chủ gara sửa chữa ô tô bị xe đầu kéo cán tử vong

Chui xuống gầm xe đầu kéo lấy kích, vợ chủ gara bị xe lùi cán tử vong

Chui xuống gầm xe đầu kéo lấy kích, vợ chủ gara bị xe lùi cán tử vong

Vợ chủ gara ôtô ở Hà Tĩnh chết thảm dưới gầm xe đầu kéo khi chui lấy kích

Vợ chủ gara ôtô ở Hà Tĩnh chết thảm dưới gầm xe đầu kéo khi chui lấy kích