Chặn xe, bắt giữ con nợ để đòi tiền

Chặn xe, bắt giữ con nợ để đòi tiền

Bắt kẻ thuê nhóm xã hội đen giam giữ đánh đập ép con nợ trả tiền

Vợ không có tiền trả nợ, chồng bị xã hội đen xử lý

Vợ không có tiền trả nợ, chồng bị xã hội đen xử lý

Vợ vay tiền, chồng bị bắt cóc trắng trợn đòi tiền chuộc

Vợ vay tiền, chồng bị bắt cóc trắng trợn đòi tiền chuộc

Bắt tám đối tượng chặn xe, ép con nợ trả tiền

Bắt tám đối tượng chặn xe, ép con nợ trả tiền

Bắt kẻ thuê nhóm xã hội đen giam giữ, đánh đập, ép con nợ trả tiền

Bắt kẻ thuê nhóm xã hội đen giam giữ, đánh đập, ép con nợ trả tiền

Nhóm đòi nợ thuê chặn xe ô tô, 'bắt cóc' đánh đập tài xế đòi tiền chuộc