Khuyến công phía Nam: Thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn

Khuyến công phía Nam: Thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn

Hai học sinh chết đuối khi đi bắt cá

Hai học sinh chết đuối khi đi bắt cá

Bình Dương: Mưa lớn bất ngờ khiến 2 học sinh chết đuối thương tâm khi đi bắt cá

Bình Dương: Mưa lớn bất ngờ khiến 2 học sinh chết đuối thương tâm khi đi bắt cá

Tìm thấy thi thể hai cháu trai bị đuối nước khi đi câu cá

Tìm thấy thi thể hai cháu trai bị đuối nước khi đi câu cá

Rủ nhau đi bắt cá trên kênh gần nhà, hai học sinh đuối nước tử vong

Rủ nhau đi bắt cá trên kênh gần nhà, hai học sinh đuối nước tử vong

Đi bắt cá, 2 bé trai chết đuối thương tâm

Đi bắt cá, 2 bé trai chết đuối thương tâm

Trời bất ngờ đổ mưa lớn, 2 học sinh chết đuối thương tâm dù đang đứng ở trên bờ khi đi bắt cá

Trời bất ngờ đổ mưa lớn, 2 học sinh chết đuối thương tâm dù đang đứng ở trên bờ khi đi bắt cá

Rủ nhau ra kênh tắm, 2 bé trai đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra kênh tắm, 2 bé trai đuối nước thương tâm

Đi bắt cá, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Đi bắt cá, 2 học sinh chết đuối thương tâm