Nam thanh niên lấy mạng người vì 100.000 đồng ra đầu thú

Nam thanh niên lấy mạng người vì 100.000 đồng ra đầu thú

Nghi can đâm chết người ở hội chợ ra đầu thú

Cướp 1 mạng người chỉ vì hơn 100 nghìn đồng

Cướp 1 mạng người chỉ vì hơn 100 nghìn đồng

Đánh bạc trong khu hội chợ, 1 người bị đâm chết

Đánh bạc trong khu hội chợ, 1 người bị đâm chết

Thua cược 100 ngàn đồng đánh tài xỉu, nam thanh niên rút dao đâm chết người

Thua cược 100 ngàn đồng đánh tài xỉu, nam thanh niên rút dao đâm chết người

Truy bắt đối tượng đâm chết người sau khi chơi tài xỉu

Đâm chết người vì không cho nợ tiền thua đánh bạc

Đâm chết người vì không cho nợ tiền thua đánh bạc

Truy bắt thanh niên đâm chết người vì món nợ 100.000 đồng đánh bạc

Truy bắt thanh niên đâm chết người vì món nợ 100.000 đồng đánh bạc