Bàn về giáo dục trí tuệ cảm xúc

Bàn về giáo dục trí tuệ cảm xúc

Báo động hiện tượng lệch chuẩn đạo đức của học sinh trên mạng xã hội

Báo động hiện tượng lệch chuẩn đạo đức của học sinh trên mạng xã hội

Hãy lên tiếng về 'Body shaming' trong học đường

Hãy lên tiếng về 'Body shaming' trong học đường

Phát triển tư duy phản biện trong dạy học văn qua hình thức thảo luận Socratic

Phát triển tư duy phản biện trong dạy học văn qua hình thức thảo luận Socratic

Khám phá 'khoảng trống' ngôn từ trong văn bản 'Đàn ghita của Lorca'

Khám phá 'khoảng trống' ngôn từ trong văn bản 'Đàn ghita của Lorca'

Ngôn tình – lực cản văn hóa đọc với học sinh THPT

Ngôn tình – lực cản văn hóa đọc với học sinh THPT

Dạy học thơ Đường bằng trò chơi kích hoạt kiến thức nền

Dạy học thơ Đường bằng trò chơi kích hoạt kiến thức nền

Đa dạng hóa các hình thức tóm tắt văn bản trong dạy học văn

Đa dạng hóa các hình thức tóm tắt văn bản trong dạy học văn

Giáo dục trí tuệ cảm xúc trong giờ dạy học văn như thế nào?

Giáo dục trí tuệ cảm xúc trong giờ dạy học văn như thế nào?

Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học truyện ngắn 'Chí Phèo'

Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học truyện ngắn 'Chí Phèo'