Thủ khoa trượt viên chức: Chủ tịch Hội đồng thi nhận sai sót

Thủ khoa trượt viên chức: Chủ tịch Hội đồng thi nhận sai sót

Cà Mau: Hủy kết quả phúc khảo tuyển viên chức có thủ khoa bị trượt

Cà Mau: Hủy kết quả phúc khảo tuyển viên chức có thủ khoa bị trượt

Cà Mau hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi có 'thủ khoa bị trượt'

Cà Mau hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi có 'thủ khoa bị trượt'

Hủy kết quả chấm phúc khảo vụ 'thủ khoa' có nguy cơ trượt viên chức

Hủy kết quả chấm phúc khảo vụ 'thủ khoa' có nguy cơ trượt viên chức

Hủy kết quả chấm phúc khảo thi tuyển viên chức sau khi thí sinh khiếu nại

Hủy kết quả chấm phúc khảo thi tuyển viên chức sau khi thí sinh khiếu nại

Phúc khảo thi viên chức: Thủ khoa rớt, người nhà quan đậu

Phúc khảo thi viên chức: Thủ khoa rớt, người nhà quan đậu

Cà Mau chỉ đạo khẩn vụ thủ khoa có nguy cơ trượt sau khi phúc khảo thi viên chức

Cà Mau chỉ đạo khẩn vụ thủ khoa có nguy cơ trượt sau khi phúc khảo thi viên chức

Cà Mau: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ thí sinh 'thủ khoa' có nguy cơ rớt viên chức

Cà Mau: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ thí sinh 'thủ khoa' có nguy cơ rớt viên chức

Vụ thí sinh 'thủ khoa' có nguy cơ rớt viên chức: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo làm rõ

Vụ thí sinh 'thủ khoa' có nguy cơ rớt viên chức: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo làm rõ

Thủ khoa có nguy cơ trượt sau khi phúc khảo thi viên chức

Thủ khoa có nguy cơ trượt sau khi phúc khảo thi viên chức

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu làm rõ vụ thí sinh 'thủ khoa' có nguy cơ rớt viên chức

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu làm rõ vụ thí sinh 'thủ khoa' có nguy cơ rớt viên chức

'Thủ khoa' rớt viên chức sau phúc khảo: Phó chủ tịch huyện lên tiếng

'Thủ khoa' rớt viên chức sau phúc khảo: Phó chủ tịch huyện lên tiếng

'Thủ khoa' rớt viên chức sau phúc khảo: Là chuyện bình thường?

'Thủ khoa' rớt viên chức sau phúc khảo: Là chuyện bình thường?

Mới nhất vụ thí sinh 'thủ khoa' rớt viên chức sau phúc khảo

Mới nhất vụ thí sinh 'thủ khoa' rớt viên chức sau phúc khảo

Thí sinh 'thủ khoa' nhưng có nguy cơ rớt viên chức?

Thí sinh 'thủ khoa' nhưng có nguy cơ rớt viên chức?

Thí sinh 'thủ khoa' nhưng nguy cơ trượt viên chức

Thí sinh 'thủ khoa' nhưng nguy cơ trượt viên chức