Cấp trên chỉ đạo... cấp dưới thờ ơ

Cấp trên chỉ đạo... cấp dưới thờ ơ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương làm rõ vấn đề báo nêu

Thanh Hóa: Kiểm điểm GĐ Sở xây dựng vì sai phạm

Thanh Hóa: Kiểm điểm GĐ Sở xây dựng vì sai phạm

Bị yêu cầu kiểm điểm vì xây thừa nhà vệ sinh

Bị yêu cầu kiểm điểm vì xây thừa nhà vệ sinh

Xây thừa nhà vệ sinh công cộng, giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa bị yêu cầu kiểm điểm

Xây thừa nhà vệ sinh công cộng, giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa bị yêu cầu kiểm điểm

Giám đốc sở bị đề nghị kiểm điểm vì cho xây thêm... nhà vệ sinh

Giám đốc sở bị đề nghị kiểm điểm vì cho xây thêm... nhà vệ sinh

Đời thường ngôi sao U.23 Việt Nam: Khát vọng lặng lẽ của chàng trai Quảng Trị

Đời thường ngôi sao U.23 Việt Nam: Khát vọng lặng lẽ của chàng trai Quảng Trị