Cảnh sát giao thông liên tiếp phát hiện thịt bẩn, thuốc lá lậu

Cảnh sát giao thông liên tiếp phát hiện thịt bẩn, thuốc lá lậu

2,5 tạ gà không giấy tờ đem ra Hà Nội tiêu thụ

2,5 tạ gà không giấy tờ đem ra Hà Nội tiêu thụ

Bắt giữ xe tải vận chuyển 250kg thịt gà đang bị phân hủy, bốc mùi

Bắt giữ xe tải vận chuyển 250kg thịt gà đang bị phân hủy, bốc mùi

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ vi phạm trong quản lý đất đai ở Đồng Tâm

Thanh Hóa: Bắt giữ 250 kg thịt gà đang phân hủy trên đường vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Thanh Hóa: Bắt giữ 250 kg thịt gà đang phân hủy trên đường vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Phát hiện 250kg thịt gà bốc mùi ôi thiu đang trên đường đi tiêu thụ

Phát hiện 250kg thịt gà bốc mùi ôi thiu đang trên đường đi tiêu thụ

Thanh Hóa: Bắt giữ xe tải vận chuyển 250 kg thịt gà bốc mùi ôi thiu

Thanh Hóa: Bắt giữ xe tải vận chuyển 250 kg thịt gà bốc mùi ôi thiu

Bắt giữ vụ vận chuyển 250 kg gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Bắt giữ vụ vận chuyển 250 kg gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Thanh Hóa: Bắt xe tải việc vận chuyển 250kg thịt gà không rõ nguồn gốc

Thanh Hóa: Bắt xe tải việc vận chuyển 250kg thịt gà không rõ nguồn gốc

Bắt giữ xe tải vận chuyển thịt gà đã bốc mùi ôi thiu

Bắt giữ xe tải vận chuyển thịt gà đã bốc mùi ôi thiu