Đồng Nai: Vi phạm trong giết mổ tăng theo giá heo

Đồng Nai: Vi phạm trong giết mổ tăng theo giá heo

Phát hiện lò mổ bơm nước, tiêm thuốc an thần cho lợn trước khi giết

Phát hiện lò mổ bơm nước, tiêm thuốc an thần cho lợn trước khi giết

Nghịch lý: Dùng thuốc để.. an thần cho lợn, bất an cho người

Nghịch lý: Dùng thuốc để.. an thần cho lợn, bất an cho người

Bắt quả tang một cơ sở bơm nước vào lợn

Bắt quả tang một cơ sở bơm nước vào lợn

Đồng Nai: Bộ Công an bắt quả tang một địa điểm bơm nước vào heo

Đồng Nai: Bộ Công an bắt quả tang một địa điểm bơm nước vào heo

Đồng Nai: Đột kích bắt quả tang 79 con lợn được bơm nước trước khi giết mổ

Đồng Nai: Đột kích bắt quả tang 79 con lợn được bơm nước trước khi giết mổ

Đồng Nai: Lò mổ tiêm thuốc an thần cho heo trước khi mổ

Đồng Nai: Lò mổ tiêm thuốc an thần cho heo trước khi mổ

79 con heo nằm la liệt trên nền đất, bên cạnh là kim tiêm, vỏ thuốc an thần

79 con heo nằm la liệt trên nền đất, bên cạnh là kim tiêm, vỏ thuốc an thần

Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở bơm nước vào heo trước khi đem đi tiêu thụ

Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở bơm nước vào heo trước khi đem đi tiêu thụ

Đồng Nai: Phát hiện cơ sở có dấu hiệu dùng thuốc an thần cho lợn

Đồng Nai: Phát hiện cơ sở có dấu hiệu dùng thuốc an thần cho lợn

Bắt quả tang cơ sở có dấu hiệu dùng thuốc an thần cho heo ở Biên Hòa

Bắt quả tang cơ sở có dấu hiệu dùng thuốc an thần cho heo ở Biên Hòa

Phát hiện cơ sở bơm nước và tiêm thuốc an thần cho heo

Phát hiện cơ sở bơm nước và tiêm thuốc an thần cho heo

Phát hiện lò mổ bơm nước, tiêm thuốc an thần cho lợn trước khi giết

Phát hiện lò mổ bơm nước, tiêm thuốc an thần cho lợn trước khi giết

Kim tiêm, vỏ chai thuốc an thần la liệt trong cơ sở bơm nước vào heo

Kim tiêm, vỏ chai thuốc an thần la liệt trong cơ sở bơm nước vào heo

Thêm vụ heo bị bơm nước, tiêm an thần trước khi mổ

Thêm vụ heo bị bơm nước, tiêm an thần trước khi mổ

Bắt quả tang vụ bơm nước vào heo, phát hiện nhiều vỏ thuốc an thần, kim tiêm

Bắt quả tang vụ bơm nước vào heo, phát hiện nhiều vỏ thuốc an thần, kim tiêm

Bắt quả tang một lò mổ bơm nước, tiêm thuốc an thần cho heo

Bắt quả tang một lò mổ bơm nước, tiêm thuốc an thần cho heo

Bộ Công an bắt quả tang một địa điểm bơm nước vào heo ở Đồng Nai

Bộ Công an bắt quả tang một địa điểm bơm nước vào heo ở Đồng Nai