Lãng phí dự án đường Nam Đông – A Lưới

Lãng phí dự án đường Nam Đông – A Lưới

Chỉ huy trưởng quân sự TT-Huế nói về đường quốc phòng kém chất lượng

Chỉ huy trưởng quân sự TT-Huế nói về đường quốc phòng kém chất lượng

Đường quốc phòng hơn 530 tỷ đồng tại TT- Huế kém chất lượng: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Đường quốc phòng hơn 530 tỷ đồng tại TT- Huế kém chất lượng: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Sai phạm tại dự án tỉnh lộ 74: Thừa Thiên - Huế kỷ luật hàng loạt cựu sĩ quan quân đội

Sai phạm tại dự án tỉnh lộ 74: Thừa Thiên - Huế kỷ luật hàng loạt cựu sĩ quan quân đội

Kỷ luật nhiều cán bộ do sai phạm trong dự án tỉnh lộ 74

Kỷ luật nhiều cán bộ do sai phạm trong dự án tỉnh lộ 74

Đường hơn 500 tỷ đồng dang dở, chôn vùi máy móc: Nhiều cựu sỹ quan quân đội bị kỷ luật

Đường hơn 500 tỷ đồng dang dở, chôn vùi máy móc: Nhiều cựu sỹ quan quân đội bị kỷ luật

Kỷ luật nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế vì sai phạm dự án hơn 530 tỷ đồng

Kỷ luật nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế vì sai phạm dự án hơn 530 tỷ đồng

Đường 500 tỷ đình trệ: Kỷ luật cựu sĩ quan quân đội

Đường 500 tỷ đình trệ: Kỷ luật cựu sĩ quan quân đội

Hàng loạt cựu sĩ quan quân đội bị kỷ luật vì thực hiện dự án kém hiệu quả

Hàng loạt cựu sĩ quan quân đội bị kỷ luật vì thực hiện dự án kém hiệu quả