'Đánh sập' đường dây buôn bán vũ khí quân dụng liên tỉnh

'Đánh sập' đường dây buôn bán vũ khí quân dụng liên tỉnh

Từ vụ mua bán súng tìm ra cả 'kho hàng nóng'

Từ vụ mua bán súng tìm ra cả 'kho hàng nóng'

Công an phát hiện 'kho vũ khí' quy mô lớn ở Lâm Đồng

Công an phát hiện 'kho vũ khí' quy mô lớn ở Lâm Đồng

Bắt đối tượng mua bán súng, phát hiện kho vũ khí

Bắt đối tượng mua bán súng, phát hiện kho vũ khí

Bắt băng nhóm đòi nợ thuê, phát hiện 'kho' vũ khí tại chung cư

Bắt băng nhóm đòi nợ thuê, phát hiện 'kho' vũ khí tại chung cư

Đường dây buôn bán vũ khí quân dụng liên tỉnh

Đường dây buôn bán vũ khí quân dụng liên tỉnh

Phát hiện nam giáo viên môi giới bán súng liên tỉnh

Phát hiện nam giáo viên môi giới bán súng liên tỉnh

Công an phát hiện 'kho vũ khí' quy mô lớn ở Lâm Đồng

Công an phát hiện 'kho vũ khí' quy mô lớn ở Lâm Đồng

Phát hiện 'kho vũ khí' từ vụ mua bán súng quân dụng trái phép

Phát hiện 'kho vũ khí' từ vụ mua bán súng quân dụng trái phép