Ngày hội đua tài dành cho những con tàu của lực lượng cảnh sát biển

Ngày hội đua tài dành cho những con tàu của lực lượng cảnh sát biển

Đây thực sự là sự kiện lớn của các chuyên ngành cảnh sát biển, là ngày hội thi đua, biểu dương lực lượng...
Khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu khu vực II

Khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu khu vực II

Cải tiến thiết bị kỹ thuật trên tàu Cảnh sát biển đưa vào huấn luyện sát với thực tế

Cải tiến thiết bị kỹ thuật trên tàu Cảnh sát biển đưa vào huấn luyện sát với thực tế

Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại BTL Vùng Cảnh sát biển 2

Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại BTL Vùng Cảnh sát biển 2

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chúc Tết tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chúc Tết tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

Cảnh sát biển Việt Nam giao lưu tại Nhật Bản

Cảnh sát biển Việt Nam giao lưu tại Nhật Bản

Tàu CSB tối tân nhất Việt Nam cập cảng Nhật Bản

Tàu CSB tối tân nhất Việt Nam cập cảng Nhật Bản

Tàu Cảnh sát biển 8002 của Việt Nam cập cảng Yokohama Nhật Bản

Tàu Cảnh sát biển 8002 của Việt Nam cập cảng Yokohama Nhật Bản

Tàu CSB 8002 thăm và giao lưu tại Nhật Bản

Tàu CSB 8002 thăm và giao lưu tại Nhật Bản

Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Đoàn công tác liên ngành Trung ương kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Bạc Liêu

Đoàn công tác liên ngành Trung ương kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Bạc Liêu

Khai giảng đào tạo chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp cho Cảnh sát biển

Khai giảng đào tạo chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp cho Cảnh sát biển