Hàn xì bồn, hai người bị điện giật chết tại một lò bún

Hàn xì bồn, hai người bị điện giật chết tại một lò bún

Hàn bồn nước, hai người tử vong trong lò bún ở Sài Gòn

Hàn bồn nước, hai người tử vong trong lò bún ở Sài Gòn

Ông chủ lò bún và người thợ hàn bị điện giật tử vong khi sửa bồn nước

Ông chủ lò bún và người thợ hàn bị điện giật tử vong khi sửa bồn nước

Hàn bồn nước, 2 người bị điện giật tử vong

Hàn bồn nước, 2 người bị điện giật tử vong

Bị điện giật, ông chủ lò bún và thợ hàn xì tử vong

Bị điện giật, ông chủ lò bún và thợ hàn xì tử vong

Hàn bồn chứa nước, hai người đàn ông bị điện giật tử vong

Hàn bồn chứa nước, hai người đàn ông bị điện giật tử vong

TP.HCM: Sửa bồn nước, ông chủ lò bún và thợ hàn xì bị điện giật tử vong

TP.HCM: Sửa bồn nước, ông chủ lò bún và thợ hàn xì bị điện giật tử vong

Hàn sửa bồn nước, chủ lò bún và người làm công tử vong

Hàn sửa bồn nước, chủ lò bún và người làm công tử vong

Sửa bồn nước, ông chủ lò bún và thợ hàn xì bị điện giật tử vong

Sửa bồn nước, ông chủ lò bún và thợ hàn xì bị điện giật tử vong

Hàn xì bất cẩn, 2 người ở Sài Gòn tử vong

Hàn xì bất cẩn, 2 người ở Sài Gòn tử vong

Điện giật, chủ lò bún và người làm công tử vong

Điện giật, chủ lò bún và người làm công tử vong

Hàn xì bất cẩn, 2 người ở Sài Gòn thiệt mạng

Hàn xì bất cẩn, 2 người ở Sài Gòn thiệt mạng

Hai người đàn ông bị điện giật tử vong trong lúc hàn bồn chứa nước

Hai người đàn ông bị điện giật tử vong trong lúc hàn bồn chứa nước

Hai người tử vong trong lò bún ở Sài Gòn

Hai người tử vong trong lò bún ở Sài Gòn