Dễ dàng cập nhật thông tin đất đai nhờ ứng dụng công nghệ

Dễ dàng cập nhật thông tin đất đai nhờ ứng dụng công nghệ

Các ứng dụng trong quản lý đất đai như: Quản lý đất công; tra cứu thông tin quy hoạch; tra cứu thông tin...
Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý đất đai qua ứng dụng trên smartphone

Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý đất đai qua ứng dụng trên smartphone

Ứng dụng giúp phát hiện 'sổ đỏ' giả

Ứng dụng giúp phát hiện 'sổ đỏ' giả

Bà Rịa-Vũng Tàu có cách phát hiện sổ đỏ giả

Bà Rịa-Vũng Tàu có cách phát hiện sổ đỏ giả

Bà Rịa Vũng Tàu: Người dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch đất bằng điện thoại

Bà Rịa Vũng Tàu: Người dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch đất bằng điện thoại

Bà Rịa Vũng Tàu: Người dân cài app tra thông tin quy hoạch đất trên điện thoại

Bà Rịa Vũng Tàu: Người dân cài app tra thông tin quy hoạch đất trên điện thoại

Tra cứu quy hoạch đất đai Bà Rịa-Vũng Tàu trên thiết bị di động

Bà Rịa - Vũng Tàu công bố quy hoạch sử dụng đất trên thiết bị di động

Bà Rịa-Vũng Tàu có ứng dụng công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất