Cựu cán bộ Sở Giáo dục nhận tiền lừa chạy việc

Cựu cán bộ Sở Giáo dục nhận tiền lừa chạy việc

Khởi tố nguyên cán bộ Sở Giáo dục Tiền Giang nhận 65 triệu đồng lừa chạy việc

Khởi tố nguyên cán bộ Sở Giáo dục Tiền Giang nhận 65 triệu đồng lừa chạy việc

Nguyên cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh lừa chạy việc chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Nguyên cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh lừa chạy việc chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Tiền Giang: Khởi tố nguyên cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa 'chạy' việc

Tiền Giang: Khởi tố nguyên cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa 'chạy' việc

Tiền Giang: Lừa 'chạy việc', một thầy giáo bị khởi tố

Tiền Giang: Lừa 'chạy việc', một thầy giáo bị khởi tố

Khởi tố nguyên cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa chạy việc vào ngành

Khởi tố nguyên cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa chạy việc vào ngành

Khởi tố cán bộ Sở GDĐT nhận tiền hứa 'chạy' việc làm tại Tiền Giang

Khởi tố cán bộ Sở GDĐT nhận tiền hứa 'chạy' việc làm tại Tiền Giang

Khởi tố cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa 'chạy' việc tại Tiền Giang

Khởi tố cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa 'chạy' việc tại Tiền Giang