UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu kỷ luật hàng loạt cán bộ làm thất thoát ngân sách

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu kỷ luật hàng loạt cán bộ làm thất thoát ngân sách

Quảng Ninh kỷ luật nhiều lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất Cẩm Phả

Quảng Ninh kỷ luật nhiều lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất Cẩm Phả

Địa ốc 6AM: Kiểm tra toàn diện công trình tâm linh gần di tích Cột cờ Lũng Cú

Địa ốc 6AM: Kiểm tra toàn diện công trình tâm linh gần di tích Cột cờ Lũng Cú

Quảng Ninh: Yêu cầu xử lý cán bộ vi phạm công tác giải phóng mặt bằng tại Cẩm Phả

Quảng Ninh: Yêu cầu xử lý cán bộ vi phạm công tác giải phóng mặt bằng tại Cẩm Phả

Quảng Ninh: Vì sao một loạt cán bộ ở TP. Cẩm Phả bị yêu cầu xử lý kỷ luật?

Quảng Ninh: Vì sao một loạt cán bộ ở TP. Cẩm Phả bị yêu cầu xử lý kỷ luật?

Quảng Ninh: Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ

Quảng Ninh: Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

Yêu cầu xử lý hàng loạt cán bộ vi phạm trong giải phóng mặt bằng

Yêu cầu xử lý hàng loạt cán bộ vi phạm trong giải phóng mặt bằng