Những ngôi làng ven đô Hà Nội khó viết tiếp huyền thoại, nếu…

Những ngôi làng ven đô Hà Nội khó viết tiếp huyền thoại, nếu…

Đất xó làng từ chỗ 'rẻ như bèo', cho chẳng ai buồn lấy, bỗng có người đến hỏi mua, nhà nhà lấp ao, lấp...