Nghệ thuật biểu diễn thời 4.0

Nghệ thuật biểu diễn thời 4.0

Tận dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn

Tận dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn

23 tác giả dự trại sáng tác kịch bản về đề tài 'Vì an ninh tổ quốc'

23 tác giả dự trại sáng tác kịch bản về đề tài 'Vì an ninh tổ quốc'

Xin đừng sáng tạo sân khấu bằng 'cặp kính' cũ

Xin đừng sáng tạo sân khấu bằng 'cặp kính' cũ

Xiếc Việt Nam trong xu thế hội nhập: Còn yếu và thiếu (Kỳ 1)

Xiếc Việt Nam trong xu thế hội nhập: Còn yếu và thiếu (Kỳ 1)

Xiếc Việt bị 'bỏ rơi' trên sân nhà?

Xiếc Việt bị 'bỏ rơi' trên sân nhà?

Nghề xiếc: Nỗi buồn sau ánh hào quang

Nghề xiếc: Nỗi buồn sau ánh hào quang

Nghệ sĩ xiếc còn kể khổ tới bao giờ?

Nghệ sĩ xiếc còn kể khổ tới bao giờ?

Biên kịch sân khấu: Đã đến hồi báo động

Biên kịch sân khấu: Đã đến hồi báo động