Khủng hoảng phê bình sân khấu chuyên nghiệp

Khủng hoảng phê bình sân khấu chuyên nghiệp

Hoạt động phê bình trong lĩnh vực sân khấu là 'mặt trận' gần như bị bỏ ngỏ nhiều năm nay. Tình trạng thiếu...
Dự báo nhiều tín hiệu vui

Dự báo nhiều tín hiệu vui

Bổ sung nguồn kịch bản về hình tượng người chiến sĩ Công an

Bổ sung nguồn kịch bản về hình tượng người chiến sĩ Công an

Tổng kết Trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình trên cuộc sống' lần thứ II

Tổng kết Trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình trên cuộc sống' lần thứ II

Cuộc chuyển mình mới của sân khấu

Cuộc chuyển mình mới của sân khấu

Tìm hướng cách tân sân khấu

Tìm hướng cách tân sân khấu

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 4: Sẽ có những 'tranh cãi' hay về nghề

Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 4: Sẽ có những 'tranh cãi' hay về nghề

Tận dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn

Tận dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn

23 tác giả dự trại sáng tác kịch bản về đề tài 'Vì an ninh tổ quốc'

23 tác giả dự trại sáng tác kịch bản về đề tài 'Vì an ninh tổ quốc'

Khai trừ Đảng, tước quân tịch thượng úy công an nhận hối lộ

Khai trừ Đảng, tước quân tịch thượng úy công an nhận hối lộ